• pencaksilat
  • terateemasheader1
  • terateemasheader2
  • terateemasheader3
  • terateemasheader4

KETENTUAN BERTANDING KATEGORI REGU

5.   Ketentuan bertanding
5.1.  Aturan bertanding

5.1.1.  Peserta menampilkan Jurus Wajib Regu  selama 3 ( tiga ) menit.
Toleransi kelebihan atau kekurangan waktu adalah 10 ( sepuluh ) detik. Bila penampihan lebih dari batas toleransi waktu yang diberikan akan dikenakan hukuman.
5.1.2.  Jurus Wajib Regu  diperagakan menurut urutan gerak dan kebenaran teknik jurus, kekompakan irama gerakan, kemantapan dan penjiwaaan  yang ditetapkan untuk jurus ini.
5.1.3.  Diperbolehkan bersuara
5.2.  Hukuman
5.2.1.  Hukuman pengurangan nilai dijatuhkan kepada peserta karena kesalahan terdiri atas  :
a.   Faktor kesalahan dalam  jurus dan rincian gerakan
a.1.  Pengurangan nilai 1 ( satu ) dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan melakukan gerakan yang salah, yaitu  :
a.1.1.    Kesalahan dalam rincian gerak
a.1.2.  Kesalahan urutan rincian gerak
a.2.  Pengurangan nilai 1 ( satu ) dikenakan kepada peserta untuk setiap gerakan yang tertinggal ( tidak ditampilkan )
a.3.  Pengurangan nilai 1 ( satu ) dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan menampilkan gerakan tidak kompak diantara peserta.
a.4.  Hukuman Diskualifikasi diberikan kepada Pesilat yang tidak menampilkan salah satu Jurus dan atau memperagakan urutan jurus yang salah.
b.   Faktor Waktu
Sama dengan peraturan untuk kategori Tunggal
b.1. Peragaan kurang atau lebih      dari 3 (tiga) menit.
b.1.1. Penampilan kurang atau lebih dari 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) detik dikenakan pengurangan nilai 10 untuk  Usia Dini dan        pra Remaja.
Penampilan kurang atau lebih dari 5 (lima) s/d 15 (lima   belas)  detik dikenakan pengurangan nilai 10 untuk Remaja, Dewasa dan Pendekar.
b.1.2. Penampilan kurang atau lebih dari 16 (enam belas) s/d 30 (tiga puluh)  detik dikenakan pengurangan nilai 15.
b.1.3. Penampilan kurang atau lebih dari diatas 30 (tiga puluh)  detik dikenakan pengurangan nilai 20.
c.   Faktor lain-lain
c.1.   Pengurangan nilai  5 ( lima ) dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan keluar dari gelanggang ( 10 m X 10 m )
c.3.   Pengurangan nilai 5 ( lima ) dikenakan kepada peserta  yang memakai pakaian yang tidak sepenuhnya menurut ketentuan yang berlaku.
5.2.2.  Undur Diri
Pesilat dinyatakan undur diri apabila setelah 3 ( kali ) pemanggilan oleh Sekretsaris Pertandingan tidak memasuki gelanggang untuk memperagakan kategori Regu.
Setiap pemanggilan dengan tenggang waktu 30 detik.
5.2.3.  Diskualifikasi
a.   Penilaian terhadap peserta menjadi batal, bila setalah berakhirnya penampilan didapati bahwa ada jurus yang tidak diperagakan oleh peserta. Dalam hal ini peserta dikenakan hukuman diskualifikasi.

  1. Pesilat yang memakai pakaian yang  menyimpang dari ketentuan pertandingan dinyatakan diskualifikasi
  2. Tidak dapat menunjukan surat keterangan sehat sebelum bertanding.

6. Penilaian
6.1.  Penilaian terdiri atas  :
6.1.1.  Nilai Kebenaran yang mencakup unsur  :
a. Kebenaran gerakan dalam setiap jurus
b. Kebenaran urutan gerakan
c. Kebenaran urutan jurus
Nilai diperhitungkan dari jumlah gerakan Jurus Wajib Regu ( 100 gerakan )  dikurangi nilai kesalahan.
6.1.2.   Nilai kekompakan, kemantapan dan soliditas yang mencakup  unsur :
a. Kekompakan, kemantapan dan soliditas gerakan
b. Keserasian irama gerak
c. Kesamaan penghayatan gerak
d. Tenaga dan stamina
Pemberian nilai antara 50 ( lima puluh )  s/d  60  ( enam puluh )  angka yang dinilai secara total / terpadu diantara keempat unsur kekompakan, kemantapan dan soliditas.
7. Penentuan dan pengumuman pemenang
7.1.  Pemenang adalah peserta yang mendapat nilai tertinggi untuk penampilannya.
7.2.  Bila terdapat nilai yang sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah Nilai Kebenaran tertinggi.
7.3.  Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai kekompakan, kemantapan dan solidaritas tertinggi.
7.4. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan Waktu peragaan lebih atau kurang yang terkecil mendekati kepada ketepatan waktu 3 ( tiga ) menit.
7.5.  Bila nilai masih tetapsama, pemenangnya adalah peserta dengan  jumlah nilai hukuman terkecil.
7.6.  Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya akan diundi oleh Ketua Pertandingan disaksikan oleh Delegasi Teknik, Dewan Juri dan Tim Manejer pesilat bersangkutan.
7.7.  Pengumuman nilai perolehan peserta setiap kategori disampaikan setelah para Juri menyelesaikan tugasnya menilai seluruh peserta pada setiap kategori Jurus Wajib Regu. Kecuali dengan menggunakan system penilaian digital

Leave a Reply