• pencaksilat
  • terateemasheader1
  • terateemasheader2
  • terateemasheader3
  • terateemasheader4

Pakaian Aparat Pertandingan

1. Ketua Pertandingan

Ketua Pertandingan memakai pakaian Pencak Silat model standard PERSILAT, warna HITAM dengan kain samping yang dipakai dipinggang.
Sabuk / bengkung warna KUNING lebar 10 cm dan songkok warna HITAM.
Pada dada sebelah kiri dipasang lambang Wasit Juri Antarabangsa menurut kelasnya.

2. Dewan Wasit Juri
Dewan Wasit Juri Kategori Tanding dan Tungal, ganda dan regu memakai pakaian Pencak Silat model standard PERSILAT, warna putih, sabuk /bekung warna kuning lebar 10 cm. Pada dada sebelah kiri dipasang lambang Wasit Juri Antarabangsa menurut kelasnya.

3. Wasit dan Juri
3.1. Wasit dan Juri kategori Tanding.
Memakai pakaian Pencak Silat model standard PERSILAT, warna PUTIH, sabuk / bengkung warna kuning lebar 10 cm. Pada dada sebelah kiri dipasang lambang Wasit Juri menurut kelasnya.

3.2 Juri kategori Tunggal, Ganda dan Regu
Memakai pakaian Pencak Silat model standard PERSILAT, warna PUTIH, sabuk / bengkung warna kuning lebar 10 cm. Pada dada sebelah kiri dipasang lambang Wasit Juri menurut kelasnya.

4.    Sekretaris, Pengamat Waktu, Timbang Badan, Pembantu Gelanggang dan Annaouncer
Memakai pakaian seragam yang dianjurkan oleh panitia

Leave a Reply